Rijn in Beeld

Ontwerp en opmaak van de boeken Rijn in Beeld. Auteurs: Bart Peters en Gijs Kurstjens.
Deel 1: Ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken. Binnenwerk 134 pagina’s.
Deel 2: Inrichting, beheer en beleid langs de grote rivieren. Binnenwerk 168 pagina’s.

Ontwerp boek Rijn in Beeld

Opmaak boek Rijn in Beeld

Ontwerp en opmaak boek Rijn in Beeld deel1

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren