Meerjarenoverzicht Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort

Deze werkgroep organiseert excursies en lezingen (zowel in het Nederlandse als Duitse deel van het gebied), stimuleert en coƶrdineert onderzoek en verzamelt waarnemingen. Daarnaast biedt de stichting andere natuurorganisaties de mogelijkheid om hun activiteiten binnen de Gelderse Poort aan te kondigen.

Voor de werkgroep heb ik het Meerjarenoverzicht 2012-2016 ontworpen en opgemaakt.

Ontwerp Meerjarenplan Flora & Faunastichting