Gemeente Lingewaard

Gemeente Lingewaard vroeg mij om de bestaande huisstijl te actualiseren. Ik heb onder andere de flyers, de brochures, de omslagen, de nieuwsbrieven en de banners ontworpen. Al deze ontwerpen zijn samengebracht in een Handboek Huisstijl waarin de basisregels zijn beschreven. Voor de medewerkers is een flyer gemaakt waarin een aantal voorbeelden staan (zie hieronder) om hen zo te attenderen op het nieuwe Handboek Huisstijl.

Handboek huisstijl gemeente Lingewaard

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren